สแตนเลส (Stainless)

สแตนเลส มีคุณสมบัติอะไร? มีกี่ประเภท?

สแตนเลส Stainless หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ วัสดุที่ทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นวัสดุที่มีความสามารถต้านทานการถูกกัดกร่อน ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษ โดยสามารถทำให้ประสิทธิภาพความคงทนเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการใส่ธาตุโครเมียมลงไปเป็นส่วนผสม รวมถึงแร่ธาตุอื่นๆ เช่น นิกเกล ไนโตรเจน และโมลิบดิบมัน เป็นต้น จึงได้รับการนำไปใช้ในวงการก่อสร้างตั้งแต่ตอนที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว และยังคงยืนหยัดในฐานะวัสดุที่สำคัญในการใช้งานจนถึงทุกวันนี้

เนื่องจากลักษณะที่ดูดีและความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน ความร้อน หรือความเย็นวัสดุสแตนเลสจึงถูกนำไช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น รั้วบ้าน (fence) อุปกรณ์ราวกันตก (rainling) อุปกรณ์ชาวเวอร์ (shower) มุ้งลวดนิรภัย (security screen) อุปกรณ์มือจับประตูหน้าต่าง (handle) กลอนล็อค (locking system) เป็นต้น

มุ้งสแตนเลส

เหล็กกล้าไร้สนิมสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เมื่อหมดอายุการทำงานและยังเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายด้วย โดยการใช้งานสแตนเลสทั่วไป สามารถแบ่งตาม 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มออสเทนนิติค (Austenitic Stainless Steel)

เป็นกลุ่มที่มีการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยเหล็กกล้ากลุ่มนี้ไม่สามารถเพิ่มความแข็งได้ ด้วยกระบวนการทางความร้อน แต่สามารถทำให้แข็งขึ้นได้ โดยการขึ้นรูปเย็น (Work Hardening) มีสมบัติที่ไม่ดูดติดแม่เหล็ก (Nonmagnetic) ในสภาพหลังผ่านการอบอ่อน ยกเว้นในกรณีที่มีการขึ้นรูปเย็นอย่างรุนแรง แม้ว่าเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเตนนิติกถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะประเภทโครงสร้างที่ใช้งาน ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น ระบบท่อ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี โรงงานบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบทั่วผิวหน้าดีเยี่ยม มีคุณสมบัติทางกลเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงที่ดี ขึ้นรูปได้ง่าย

กลุ่มเฟอร์ริติค (Ferritic Stainless Steel)

เป็นโลหะชนิดที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กกล้ทั่วไป ไม่มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ดังนั้นโลหะผสมกลุ่มนี้จึงไม่สามารถเพิ่มความแข็งได้ด้วยกระบวนการอบชุบทางความร้อน เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเฟอร์ริติกมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มออสเตนนิติก   แต่อาจพบปัญหาเรื่องเกรนหยาบและสูญเสียความแกร่งหลังการเชื่อม   การใช้งาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า ชิ้นส่วนระบบท่อไอเสีย  และในบางเกรดจะผสมโครเมี่ยมสูงเพื่อใช้กับงานที่ต้องทนอุณหภูมิสูงได้

กลุ่มมาร์เทนซิติค (Martensitic Stainless Steel)

มีลักษณะคล้ายกับโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอน กล่าวคือ สามารถทำการอบชุบทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งและทำให้มีสมบัติเป็นแม่เหล็กได้ มีโครเมียมผสมอยู่ในช่วง 10.5-18% และอาจมีคาร์บอนมากถึง 1.2% สามารถ นำไปใช้ในงานที่ต้องการความทนทานและมีความแข็ง เช่น ทำใบมีด เครื่องมือผ่าตัด ตัวยึด กระสวยหรือแกนเพลา หัวฉีด เพลา และสปริง โดยทั่วไปผลิตออกมาในรูปเป็นท่อนแบน แผ่น และงานหล่อ ตัวอย่าง สแตนเลสเกรดมาร์เทนซิติคทั่วไป         

กลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Steel)

สมบัติที่ดีร่วมกันระหว่างความต้านทานการกัดกร่อนสูงและมีสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมนั้น เกิดจากโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยเฟอร์ไรต์และออสเตนไนต์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และส่วนผสมทางเคมีของแต่ละเฟส โดยถ้ามีปริมาณโครเมียมและโมลิบดีนัมสูงจะเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนตามขอบเกรนและแบบรูเข็มตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีการเติมไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เพิ่มเสถียรภาพให้กับออสเตนไนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างด้วยกลไกการแทนที่ของสารละลายของแข็ง  สามารถนำ ไปใช้ในการทำแผงและท่ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ถังเก็บ และถัง ความดันในบรรยากาศแวดล้อมของคลอไรด์ ที่มีความเข้มข้นสูง ตัวอย่างงานได้แก่ อุปกรณ์ หล่อเย็นด้วยน้ำทะเล การกลั่นน้ำทะเลให้บริโภคได้ อุตสาหกรรม หมักดอง เหมืองฉีดน้ำ อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส

สรุปได้ว่า สแตนเลสเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และดีกว่าของวัตถุดีที่ใช้ในการผลิตมาจากเศษเหล็กอีกด้วย

“เครนยกของ” คืออะไร??

เครนยกของเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ โดยลักษณะการเคลื่อนย้ายจะเป็นการยกแบบแนวดิ่ง และการเคลื่อนแบบแนวราบ

ประเภทของเครนยกของจำแนกได้เป็น 5 ประเภท

 1. เครนรูปแบบตีนตะขาบ เครนยกของรูปแบบนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนของล้อรถที่มีลักษณะยาว ทรงรี และมีส่วนของบูมสานทับอีกชั้น เวลาที่เครนมีการเคลื่อนย้ายจะมีลักษณะที่คล้ายกับการเคลื่อนที่แบบตีนตะขาบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเหมาะกับงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้น เนื่องจาก ในช่วงแรกของการทำงานจำเป็นต้องมีการบดหรืออัดพื้นที่เป็นพิเศษ แบบนี้จะไม่ค่อยติดหล่มหรือหลุม เวลาใช้งานเครนจะสามารถดีดตัวขึ้นจากหลุมได้ดี แต่จะไม่นิยมนำไปใช้ในการวิ่งที่เป็นลักษณะต่อเนื่องหลายเมตร หากยิ่งวิ่งไกลมากจะยิ่งทำให้กลไกของส่วนล้ออาจเกิดความเสียหาย
 2. ครนราฟเตอเรน เครนแบบนี้จะมีลักษณะของล้อที่เป็นยาง มีความคล้ายกับทรัคเครน (truck crane) แต่ขนาดจะค่อนข้างเล็กกว่า จำนวนล้อของเครนก็จะไม่เท่ากัน เครนราฟเตอเรนจะค่อนข้างเหมาะกับงานประเภทเริ่มต้นเหมือนตีนตะขาบ ต้องงานแบบลุยๆ ต้องใช้ในงานที่พื้นดินขรุขระ หากเกิดการติดหล่มเกิดขึ้น รถเครนนี้จะสามารถขึ้นจากหล่มได้ด้วยตัวเองสบายๆ อีกทั้งยังสามารถลุยงานหนัก งานสมบุกสมบันได้แบบชิลล์ๆ อีกทั้งเครนประเภทนี้ยังสามารถขับระยะไกลได้
 3. เครนทรัคเครน เป็นเครนที่มีต้องอาศัยรถบรรทุกขนเครนไว้ ตัวเครนจะมีล้อยาง และสามารถวิ่งได้เร็ว รถประเภทนี้จะค่อนข้างวิ่งได้ในระยะไกล เรียกว่า ไกลถึงขนาดข้ามจังหวัดกันได้แบบไร้กังวล เวลาที่จะต้องเลี้ยวเครนก็จะค่อนข้างมีความคล่องตัว เนื่องจาก ด้วยเครนนั้นมีลักษณะมุมที่ค่อนข้างแคบทำให้เลี้ยวได้ง่าย แต่ข้อจำกัดของเครนประเภทนี้ คือ จะใช้งานได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้ผ่านการกดอัด หรือบดมาแล้ว
 4. เครนแบบใหญ่ เครนนี้จะเป็นเครนที่ได้รวบรวมเอาคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการใช้งาน สามารถที่จะวิ่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีลักษณะขรุขระ ใช้งานได้แบบเต็มที่สมบุกสมบัน มีขนาดที่ใหญ่กว่าเครนราฟเตอเรนพอสมควร ล้อก็จะมีมากกว่า และยังสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แบบทุกล้ออีกด้วย แต่ปัญหาที่จะพบ คือ ในการเลี้ยวนั้น หากเป็นกรณีมุมแคบจะค่อนข้างเลี้ยวได้ยากมาก
 5. เครนประเภทรถบรรทุก เครนแบบนี้ก็คือการนำรถบรรทุก เช่น รถหกล้อ รถสิบล้อ มาติดตั้งเครนลงไปนั่นเอง ปัจจุบันยังเป็นเครนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่สูง โดยเฉพาะงานที่ต้องการความคล่องตัว
 6. เครนโรงงานอุตสาหกรรม หรือเครนโรงงานเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยเครนเหนือศีรษะ หรือโอเวอร์เฮดเครน ทั้งแบบคานคู่ แบบคานเดี่ยว เหมาะแก่การใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น 2 ตัน 5 ตัน จนไปถึง 50 หรือ100 ตัน
credit: https://www.youtube.com/channel/UCXPQUuUngof8PMFlhqeA1Sg

อุบัติเหตุจากการใช้งานเครนในการยกสินค้า

สำหรับสาเหตุหลักๆ ของการเกิดอุบัติเหตุที่มักพบได้ในปัจจุบัน อาทิเช่น เครน หรือสภาพของพื้นที่ปฏิบัติงานอาจอยู่ในลักษณะ สภาพที่ไม่ปลอดภัยขณะใช้งาน บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือประมาทขณะปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครนที่ถูกต้อง การเลือกใช้เครนเกินพิกัด หรือการใช้วิธีลัดที่ไม่เป็นไปตามวิธีที่ถูกต้อง เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากเครน

 • ควรที่จะมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 • ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในขณะที่มีอาการมึน เบลออันเป็นผลจากการรับประทานยา การดื่มแอลกอฮอล์
 • ควรมีการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน และการใช้เครนให้เข้าใจในทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ควรวางอุปกรณ์ใด ๆ ไม่เป็นระเบียบภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ไม่ควรทำการดับเครื่องเครนในขณะที่ขับลงทางที่ลาดชัน
 • ในการออกตัวเครนไม่ควรออกตัวด้วยความแรงที่มากเกินไป
 • ไม่ควรทำการเบรกเครนแบบกะทันหัน

แผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นโพลีตันหรือแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบเนื้อตัน เป็นวัสดุที่มีคนใช้กันอยู่ทั่วจำนวนมาก มีแต่คนรู้จัก ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพราะเป็นพลาสติกคุณภาพสูง โปร่งใส แข็งแรงมาก ต้านการขีดข่วนได้ดี นิยมใช้ผลิตแทนแก้ว หรือกระจก และทดแทนพลาสติกคุณภาพต่ำได้ เช่น กระจกหน้า และหมวกกันน็อค เป็นต้น

แผ่นโพลีคาร์บอเนต ผลิตจากผงหรือเม็ดพลาสติกใส เหมาะขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ เช่น ฉีดเข้าแม่พิมพ์ หรือ รีดออกแบบเอกซ์ทรูชัน เป็นต้น มีคุณสมบัติที่มีความโปร่งแสงคล้ายกระจกแต่จะไม่ใสเท่ากระจก เนื้อวัสดุป้องกันรังสีอุตราไวโอเลตได้ระดับหนึ่ง แผ่นมีความแข็ง มั่นคง เนื้อวัสดุโพลีมีความเหนียวกว่าอะคริลิคอยู่ 10-20 เท่า และมากกว่ากระจก 250 เท่า มีความหนาเหนียว ยึดเกาะตัวดีมาก คงรูปง่าย ดี และถาวร ยืดหยุ่น ทำคดงอเป็นลักษณะโค้งได้ ดีไซน์ตามรูปทรงที่อยากได้ได้ แผ่นวัสดุเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี ไม่ติดอัคคีง่าย ทนความร้อนได้ถึง 120 องศา ระบายความร้อนได้ดี ทนหนาวได้สูงตั้งแต่ -20 องศา ถึง 12- องศา ทนต่อแรงขีดข่วนดี จึงใช้แทนกระจกได้เป็นอย่างดี และทดแทนพลาสติกคุณภาพต่ำได้ด้วย ไม่ติดไฟแต่จะทำให้ไฟดับ น้ำหนักเบา

Keng1

แผ่นโพลีนิยมนำมาใช้ผลิตได้สินค้ากับหลากหลายผลิตภัณฑ์ เห็นมากในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค เช่น แผ่นซีดี (CD) แดชบอร์ด ใช้ผลิตกับโครงสร้างมือถือ และสมาร์ทโฟน ไม่ทำให้คุณภาพการรับสัญญาณหายไป สามารถถอดฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลย ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อย่างเช่น กันชนรถยนต์ กระจกหน้าหลังรถเมอร์เตอร์ไซด์ หมวกกันน็อค ใช้ทำโคมไฟฟ้า กระจกเลนส์โคมไฟหน้าของรถยนต์ กระจกแว่นตา ภาชนะ และขวดพลาสติก ใบพัดเรือ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

ชนิดของแผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นโพลีแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ แผ่นโพลีชนิดตัน ซึ่งเป็นวัสดุเนื้อตัน น้ำไม่สามารถลอดเข้าแผ่นได้ และแผ่นโพลีชนิดลูกฟูกหรือแบบกลวง ซึ่งน้ำสามารถเข้ามาในร่องของแผ่นโพลีกลวงได้ ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง

แผ่นหลังคาโพลี
แผ่นโพลี ชนิดตัน

แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ มีทั้งแบบเรียบ และแบบลอน สามารถนำแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดตันมาทำได้หลายแบบ เช่น แบบตันกันความร้อน แบบตันเรียบ แบบตันผิวส้ม เป็นต้น ชนิดตัน จะทำให้น้ำไม่สามารถเข้ามาในแผ่นได้ มีความทนทาน น้ำหนักเบา และสวยงาม ปรับดัดโค้งงอให้เข้ากับโครงสร้างได้ง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวบ้านได้

แผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบตัน มีคุณสมบัติดี โปร่งแสงโปร่งใส แผ่นหนา มีความทนทานสูง ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา แข็งแรง คุณภาพดีอยู่แล้ว พอมาทำแบบตันยิ่งทำให้คุณภาพดีขึ้น สวยงามแบบเรียบง่าย และทำให้ใช้งานได้นานขึ้น อยู่ได้นานขึ้น สามารถใช้สร้างหลังคาบ้านได้ ซึ่งเวลาฝนตกจะไม่มีเสียงรบกวนจากเมล็ดผนที่ตกลงมา เมื่อเทียบกับแผ่นหลังคาเหล็ก

โพลีคาร์บอเนต สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวบ้านได้ แผ่นโพลีตัน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ มีทั้งแบบเรียบ และแบบลอน สามารถนำมาผลิตได้หลายรูปทรง เช่น แผ่นหลังคาบ้าน แผ่นกั้นเป็นผนัง หรือบางแห่งก็นำมาใช้แทนราวบันไดกระจกสแตนเลส ซึ่งอาจไม่เหมาะสม โดยมักนำมาใช้ภายในตัวบ้าน อาคาร บริษัท ตามสถานที่ต่างๆ

 

ข้อคำนึงถึงในการนำแผ่นโพลีตันมาใช้งานแทนกระจก

แม้ว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันจะถูกนำมาใช้ทดแทนกระจกอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีงานกระจกในบางลักษณะที่ไม่เหมาะแก่การนำแผ่นโพลีตันมาใช้ เช่น ราวบันไดกระจกเทมเปอร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระจก temper เนื่องด้วยราคาของกระจกที่ถูกกว่าโพลีในความหนาของเนื้อวัสดุที่เท่ากัน และกระจกมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นต่ำ ไม่บิดตัวง่าย


เอกสารอ้างอิง :

นวัตกรรมด้านประตูอลูมิเนียมจากประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรมด้าน ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม จากประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่รู้ๆกันทั่วไปอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนากว่าประเทศไทยไปไกลมาก ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา ความมีมารยาททางสังคม ด้านการขนส่ง ด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงจุดเด่นในด้านการนำวัสดุต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่า ฯลฯ

เมื่อพูดถึงด้านวัสดุอลูมิเนียมแล้ว tostem lixil เป็นผู้นำด้านการนำวัสดุอลูมิเนียมมาเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายไปหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในตลาดประตูหน้าต่างในตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยทอสเท็มได้ตั้งโรงงานเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมที่นวนคร ประเทศไทย และกำลังเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ tostem ในประเทศไทยอีกด้วย

สินค้าภายใต้แบรนด์หรือยี่ห้อ tostem นับว่าเป็นสินค้าเกรดสูงแต่ราคาสมเหตุสมผล โดยเฉพาะประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียม tostem ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ดังนั้น ทอสเท็ม อลูมิเนียมจึงน่าจะประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยได้ในอีกไม่ช้า โดย tostem thailand ได้เริ่มตั้งตัวแทน tostem ในจังหวัดหลักๆก่อน เช่น กรุงเทพฯ​ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ขอนแก่น และกำลังจะมีเพิ่มเติมในอีกหลายจังหวัด เช่น ชลบุรี ระยอง ฯลฯ

วันนี้ เราจึงได้นำกรณีของทอสเท็มมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม

ชิ้นส่วนต่างๆ วัสดุอลูมิเนียม ผลิตโดย ทอสเท็มไทย

 

บทความเกี่ยวกับ tostem อลูมิเนียม

Someone said; “Home beauty start at the entrance door”. Saying like that isn’t really wrong because door and window can set image of the whole house. If entrance door is designed brightly, image of the whole house become bright too.

tostem lixil group in Japan

Tostem is number one aluminium product manufacturer and distributor in Japan. With a various style of Tostem beautiful-luxury designed doors and windows, you can set the image of your house to either classic or modern style whichever you want. Not only the beautifulness, Tostem doors and windows have many outstanding special features too.

The first one is security. Tostem doors and windows have been designed for house safety. The door in GIESTA series of Tostem brand has double-lock system and triple sickle-shaped latches for enhancing security against destroying open, and the door thumb can be taken out by pushing the button to avoid breaking door’s glass opening the door from outside.

The next one is durability of materials. All Tostem’s aluminium frame, steel panel, and wrapping resin sheet are tough against surrounding weather, resist the wind pressure in 1200 Pascal, does not warp over time. Prevent from air leaking and water leaking tightly.

And the third one is friendly design. Tostem doors and windows have been designed to conform the shape of hand and allows clearance for fingers, need less effort to operate. Easily grip and pull handle to open from outside, and just push on handle to open from inside. Automatically close by door closer.

Not only door and window, Tostem’s other products are outstanding too. Such as aluminium fence, gate, ventilation door, instant carport, and instant garden room.

Tostem aluminium fence and gate are made from high quality anodized coated aluminium, non-corrosive and easy to take care. Tostem fence and gate are knocked down product, so it’s easy to assemble and faster to set up. Fence and gate’s handle, lock system, and security have been specially designed for house security, prevent from lock-picking and key duplicating.

Tostem instant carport is made from high quality anodized coated aluminium with texguard, non-corrosive over 40 years. High wind resistance capacity, not collapse even in a typhoon. Polycarbonate carport roof has a shockproof ability, impact resistance ability better than normal glass roof for over 200 times. 99.9% completely UV protection. Easy to install, all installation procedure can be done within one day.

Tostem ventilation door is also made from high quality anodized coated aluminium. Has an ability to ventilate the hot air, bad smell, moisture, and let the cool air get inside the room. The air ventilation hole can be open slightly for 35 millimeters to keep the room cool when nobody’s home.

The last one is Tostem instant garden room. Tostem garden room is an aluminium frame with folding doors for relaxing in your garden among trees, wind, and sunlight. Garden room can be open or close by using folding door. The roof of garden room have 2 types for choosing, transparent and opaque.

Transparent roof has a curtain for using when the weather gets hot.

 

บทสรุปของกรณีศึกษา tostem aluminum

หวังว่าทุกๆท่านที่ได้อ่านบทความนี้ จะพอได้ไอเดียในการนำไปเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจตนเองนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากตัวแทนจำหน่ายอลูมิเนียม tostem

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ยี่ห้อ tostem ดีไหม

แผ่นอะคริลิค ใส

แผ่นอะคริลิค

แผ่นอะคริลิคถูกนำมาใช้ในงานติดตั้งและงานแปรรูปอย่างมากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตสิ้นส่วนพลาสติก และการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน เป็นต้น

หลายๆคนสงสัยว่าแผ่นอะคริลิคซื้อได้ที่ไหน? สามารถหาซื้อแผ่นอะคริลิคได้ง่ายตามร้านพลาสติก ร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต ร้านเครื่องเขียน โฮมโปร (home pro) หรือบางคนก็ไปซื้อแผ่นถึงวงเวียน 22 โดยบางแห่งที่ขายแผ่นส่ง อาจจำหน่ายเป็นแผ่นเต็ม แต่บางแห่งก็ขายแผ่นอะคริลิค แบ่งขายเป็นราคาต่อตารางเมตร

ราคาของอะคริลิคก็แตกต่างกันไปตามขนาด สี ความหนาของแผ่นอะคริลิค เกรดของอะคริลิค ลักษณะเฉพาะของแต่ละสินค้า ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยบาท จนกระทั้งหลักหลายหมื่นบาท แล้วแต่จะเลือกซื้อกันไปตามความต้องการของแต่ละคน

กล่องอะคริลิคใส
การนำแผ่นอะคริลิคมาทำเป็นกล่องอะคริลิคใส

อะคริลิค คืออะไร?

อะคริลิค (Acrylic) มีหลายชื่อเรียก ไม่ว่าจะเรียกว่า “แผ่นอะคริลิค หรืออะคริลิคเรซิน หรือพลาสติกอะคริลิค” ล้วนเป็นอะคริลิคเหมือนกัน อีกทั้งเป็นพอลิเมอร์ และโคพอลิเมอร์ จากกรดอะคริลิค และอนุพันธ์ของกรดอะคริลิค และเอสเทอร์ของกรดอะคริลิค โดยใช้สารตั้งต้น ได้แก่ Methyl Acrylate , Ethyl Acrylate และ Methyl Methacrylate ผลิตออกมาเป็นอะคริลิคที่นิยมใช้มากคือ Polymethyl Methacrylate (PMMA)

อะคริลิคแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ อะคริลิคของแข็ง เหลว และอิมัลชิน อะคริลิคของแข็ง เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินในรูปของแข็ง อาจเป็นเม็ดหรือขึ้นรูปเป็นแผ่น อะคริลิคเหลว เป็นรูปสารละลายที่ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย อะคริลิคอิมัลชัน ใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้าน จะมักผลิตในลักษณะของลาเท็กซ์ และการผลิตแผ่นพลาสติกอะคริลิค เป็นการผลิตจากอะคริลิคแข็ง โดยกระบวนการหล่อ มีวิธีการหล่อแบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง ทั้ง 2 วิธีนี้แบบแรก จะเกิดขึ้นในขั้นตอนลำเลียงสายพานสองเส้นที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ ส่วนแบบที่สอง เกิดในแม่พิมพ์ หรือในเบ้าหล่อนั้นเอง

 

แผ่นอะคริลิค ใส

แผ่นอะคริลิค (Acrylic Sheet) แบบใส (Transparent) เป็นหนึ่งในแบบที่มาแปรรูปมาจากอะคริลิค มีความโปร่งแสง คล้ายกระจก บางคนจึงเรียกว่า กระจกอะคริลิค ซึ่งสามารถมองทะลุผ่านแผ่นได้ เห็นวิวข้างนอกได้ชัด เป็นอะคริลิคแบบไม่ใส่สี สามารถทนต่อแรงกระแทก แรงกด สภาพอากาศ ความร้อน รอยขีดข่วน สารเคมี แต่ยกเว้นสารตัวละลาย กรด ด่างแก่ที่เป็นเบสสูงของทุกชนิด มีจุดอ่อนตัวต่ำ เป็นฉนวนไฟฟ้า ที่ป้องกันความร้อนดี และไม่ดูดความชื้น ซึ่งมีใช้อยู่รอบตัวเราอย่างมากมายในหลายๆรูปแบบ เหมาะผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ตู้ปลา ของเล่น กล่อง กรอบรูป ชั้นโชว์ ตู้รับบริจาคเงิน แผ่นติดหลังคา แต่ส่วนมากนิยมใช้ในภาคครัวเรือน หาซื้อได้ทั่วไป เช่น ร้านพลาสติก ร้านครื่องเขียน ร้านตามเว็ปไซต์ต่างๆ เป็นต้น

แผ่นอะคริลิค ใช้อะไรตัด?

วิธีตัดแผ่นอะคริลิค สามารถทำได้ไม่ยาก เช่น ใช้ใบเลื่อยอลูมิเนียมฟันถี่ในการตัด หรือบางแห่งใช้เครื่องเลเซอร์ตัดแผ่น หรือถ้าใครที่ไม่รู้จะตัดอย่างไร และกลัวแผ่นแตกร้าว สามารถไปที่ร้านรับตัดแผ่นอะคริลิคได้

 

อะคริลิคใสนั้นมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความทนทานที่ดีเยี่ยม ทนได้เกือบทุกอย่าง สามารถแปรรูปมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น แผ่นอะคริลิคหลังคา (เช่น แผ่น ShinkoLite SCG) กล่องใส่เงินบริจาค ของเล่น ตู้ปลา เป็นต้น จะเหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทาน แข็งแรงปลอดภัย โปร่งใสโปร่งแสง มองทะลุผ่านเห็นภายในได้ชัดเหมือนกับกระจก เป็นสินค้าที่ทดแทนกระจกได้ดี มีความคงทนคงรูป ไม่ดูดความชื้น เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมีข้อดีอยู่มาก ส่งผลให้มีประโยชน์อย่างมาก

แผ่นอะคริลิค หลังคาโปร่งแสง
การนำแผ่นอะคริลิคไปใช้ในงานหลังคาโรงจอดรถ

 

เอกสารอ้างอิง :

http://www.siamchemi.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84/

หลังคา ShinkoLite SCG – Builk

 

การนำอลูมิเนียมมาใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

การใช้งานอลูมิเนียม

ประวัติอลูมิเนียม

อลูมิเนียม (ภาษาอังกฤษสะกดได้ว่า aluminium หรือในอเมริกาเหนือจะเรียกว่า aluminum) เป็นโลหะที่มีสีเงิน น้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีความยืนหยุ่นทำให้สามารถนำไปรีดเป็นแผ่นบางๆได้ อลูมิเนียมเป็นธาตุที่มีปริมาณมากเป็นอันดับที่ 3 ที่อยู่ในเปลือกโลก โดยมีประมาณ 8 % โดยน้ำหนัก เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากการสกัดแร่อลูมินา เป็นวัสดุที่ทนความร้อนสูง แผ่ความร้อนต่ำ เป็นโลหะที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานมาที่สุดในกลุ่มโลหะทั้งหมด

เนื่องจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ จึงมีการนำอลูมิเนียมมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย และอลูมิเนียมสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยมีการนำมาใช้แทนไม้ซึ่งนิยมมากในภาคครัวเรือน เนื่องจากคุณสมบัติที่คงทนต่อการหักงอ ทนต่อความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการสะท้อนแสง และสะท้อนความร้อนได้ดีพอควร จึงมักถูกนำไปใช้ในการทำโครงสร้างต่างๆของบ้าน เช่น หน้าต่าง ประตู งานตกแต่งภายนอกและภายใน เป็นต้น

งานหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม

ส่วนประกอบของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่เกิดจากสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์ ส่วนมากพบในดินเหนียวและดินต่างๆ สินแร่ออกไซด์คือวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอลูมิเนียมโดยมีลักษณะเหมือนดินลูกรัง ซึ่งจะมีอลูมิเนียมออกไซด์ปะปนอยู่ประมาณ 55-60% เหล็กออกไซด์ ไม่เกิน 24%และน้ำในโมเลกุลประมาณ 12-31% และซิลิกาไม่เกิน 4%

แร่อลูมิเนียม

คุณสมบัติของอลูมิเนียม

เมื่อวัดในแง่ของทั้งปริมาณและมูลค่าวัสดุ การใช้อลูมิเนียมมีมากกว่าการใช้โลหะอื่นๆรองลงไปจากเหล็ก และมีความสำคัญในเศรษฐกิจโลกทุกด้าน อลูมิเนียมสามารถสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ดีเยี่ยม (~99%) และสามารถสะท้อนแสงอินฟราเรดได้ดี (~95%) อลูมิเนียมชั้นบางๆ สามารถสร้างบนพื้นผิวเรียบด้วยวิธีการควบแน่นของไอสารเคมี (chemical vapor deposition) หรือวิธีการทางเคมี เพื่อสร้างผิวเคลือบออปติคัล (optical coating) และกระจกเงา 

น้ำหนัก การนำความร้อน ความทนทาน

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่น้ำหนักเบาเพียง 1 ใน 3 ของเหล็กและทองแดง แต่สามารถนำความร้อนได้ดีกว่าเหล็กถึงสามเท่า คงทนต่อความร้อนการแตกหักและการกัดกร่อน ทั้งยังสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อรอยร้าว ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ อลูมิเนียมจึงเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีผลต่อเศรษฐกิจ และการทำโครงสร้าง ที่ใช้ในการค้าขาย และอุปกรณ์ทางการทหาร โดยอลูมิเนียมนั้นมีจุดหลอมละลายที่ 660 องศาเซลเซียส เมื่อนำมาผสมกับทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส หรือซิลิคอน ซึ่งโลหะผสมเหล่านี้ มีความแข็งแรง และความแข็ง (hardness) สูงกว่าอลูมิเนียมบริสุทธิ์มากจะทำให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น เพิ่มจุดหลอมเหลวเป็น 1100-1200 เพื่อนำไปทำเป็นวัสดุหรือภาชนะต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร

ประโยชน์ของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติหลายด้าน เช่น น้ำหนักเบา ความหนาแน่นน้อย และขึ้นรูปง่าย มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ดี มีค่าการนำความร้อนสูง มีความสามารถในการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อได้ดี ดังนั้นประโยชน์ของอลูมิเนียมจึงมีมากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

งานก่อสร้าง หน้าต่าง ประตู บานเลื่อน

ด้านการก่อสร้าง มักใช้เป็นโครงสร้างและวัสดุตกแต่งต่างๆ ไม่ว่าจะ โครงสร้างเสา ประตูหน้าต่าง บานเปิด บานเลื่อน เพราะมีคุณสมบัติคงทนทำให้ทดแทนไม้และเหล็กได้เป็นอย่างดี

ref: https://about.me/vignetupvc

การขนส่ง

เนื่องจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาว จึงสะดวกและคุ้มค่าต่อการขนส่ง เพื่อลดน้ำหนักของรถให้น้อยลง จะได้ประหยัดเชื้อเพลิง ตลอดจนชิ้นส่วนอากาศยาน จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านยานพาหนะ อีกทั้งยังมีค่าดัชนีสะท้อนแสงที่มาก ใช้ทำแผ่นสะท้อน ในแฟลชถ่ายรูป จานสะท้อนแสงในโคมไฟ และไฟหน้ารถยนต์  

ด้านอาหาร

อลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีและเป็นโลหะที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่ออาหารหรือสารเคมีอื่นได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมในการทำบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น คอยล์ครอบอาหาร จาน ชาม แก้ว เป็นต้น เพราะทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี อีกทั้งยังนิยมใช้ในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า เนื่องจากนำไฟฟ้าได้ดี มีน้ำหนักเบา มีความคงทน และไม่เกิดสนิม จึงเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

อ้างอื่นอื่นๆ : https://th.wikipedia.org/wiki/อลูมิเนียม

          http://www.siamchemi.com/อลูมิเนียม

         http://www.peonek.com/upvc_windows/aluminum

         http://apac.totalmateria.com/page.aspx?ID=AluminumProperties&LN=TH

         http://tonanasia.com/wordpress/techniques/technical-library/บทความ-คุณสมบัติของอลูม/

 

แผ่นพลาสติก อะคริลิค สี

พลาสติกอะคริลิค

รู้จักกับวัสดุพลาสติกอะคริลิค

อะคริลิคพลาสติก (Acrylic Plastic) หรือโพลิเมทิลเมทาไครเลต เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง มีชื่อทางการค้าหลายชื่อด้วยกัน เช่น Plexiglas, Lucite, Perspex เป็นต้น พลาสติกชนิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานหลายอย่าง เช่น ใช้ทำเป็นกระจกใสกั้นบนเครื่องบิน ป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา วัสดุทางการแพทย์ หลังคากันสาดโปร่งแสง เป็นต้น

เนื่องจากวัสดุพลาสติกชนิดนี้มีสมบัติโดดเด่นในเรื่องความเหนียว (toughness) ความโปร่งใส (transparent) และสามารถนำไปขึ้นรูปได้ง่าย และเมื่อบวกกับการมีความหนาแน่นต่ำ ซึ่งเป็นสมบัติประจำตัวของวัสดุประเภทพลาสติกแล้ว อะคริลิคพลาสติกจึงเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้แทนแก้วในงานหลายอย่าง

ปัจจุบันอะคริลิคมีบทบาทสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก หากลองสังเกตุจะเห็นได้ว่า นวัตกรรมที่เกิดจากอะคริลิคได้เข้ามาแทรกซึมในทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างง่ายๆ เพียงแค่คุณลองสังเกตุรอบๆตัวของคุณ ล้วนแล้วแต่มีอะคริลิคแฝงตัวอยู่ เช่น นาฬิกาที่ใส่หน้าปัดกันรอยทำจากอะคริลิค ชั้นใส่เอกสารสีใสๆ ตู้โชว์สินค้า ป้ายชื่อบริษัท พวงกุญแจ ตู้แช่ใส่เค้ก แม้กระทั่งโล่รางวัลที่มอบให้บุคคลดีเด่น บุคคลที่ทำคุณงามความดีต่างๆ ก็ใช้อะคริลิค ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

แผ่นพลาสติก อะคริลิค สี

คุณสมบัติสำคัญของอะคริลิค

 1. มีความหนาแน่นประมาณ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
 2. มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 130-140 องศาเซลเซียส (c) และจุดเดือดที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
 3. มีความทนทานต่อการกระแทก (impact strength) สูงกว่าแก้วและโพลิสไตรีน แต่ต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่น
 4. อะคริลิคพลาสติกมีเนื้ออ่อนจึงเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย
 5. แสงสว่างสามารถส่องผ่านเนื้อพลาสติกได้ถึงร้อยละ 92 และมีการสะท้อนกลับที่ผิวประมาณร้อยละ 4
 6. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นเช่น โพลิคาร์บอเนต จึงนิยมใช้อะคริลิคพลาสติกกับงานกลางแจ้งด้ว
 7. อะคริลิคพลาสติกไม่ทนทานต่อตัวทำละลายหลายชนิด

การผลิตอะคริลิค

แผ่น “Acrylic” เป็นแผ่นพลาสติกเรียบชนิด Thermoplastic ซึ่งผลิตจากน้ำยา MMA (Methyl Methacrylate) นำไปเข้าระบบหล่อแบบ (Casting System) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลง สามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้ และเมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้ มีน้ำหนักเบาและสามารถแกะสลัก พ่นสี ระบาย หรือ SILK SCREEN เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ได้

กระบวนการผลิต ของ Acrylic

การผลิตอะคริลิคแตกต่างกันในแง่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยในระบบ Casting จะใช้น้ำยา MMA เป็นวัตถุดิบในการผลิต ส่วนในระบบ Extrusion ใช้เม็ด PMMA ในการผลิต สำหรับคุณสมบัติจะใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีวัตถุดิบเบื้องต้นชนิดเดียวกัน เพียงแต่เมื่อผ่าน process ที่แตกต่างกันจึงทำให้มีข้อจำกัดการใช้งานต่างกันซึ่ง ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆด้วย

วิธีการพับแผ่นอะคริลิคเป็นมุมต่างๆ คือนำแผ่นอะคริลิคไปให้ความร้อนตามแนวเส้นลวดความร้อน เมื่ออะคริลิคนิ่มตัว จึงทำการพับให้ได้มุมตามที่ต้องการ

ประเภทของพลาสติกอะคริลิค

 1. ของแข็ง (solid) เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินที่อยู่ในรูปของแข็ง อาจเป็นเม็ดอะคริลิคหรือขึ้นรูปเป็นแผ่น เช่น แผ่นอะคริลิค หรือแผ่นพลาสติกอะคริลิค ถือเป็นโฮโมพอลิเมอร์ของเมทาคริเลตเอสเทอร์ หรือโคพอลิเมอร์ของเมทาคริเลต
 2. ของเหลว (liquid) เป็นอะคริลิคที่อยู่ในรูปสารละลายที่ผลิตได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย
 3. อิมัลชัน ใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้าน มักผลิตในลักษณะของลาเท็กซ์

การนำไปประยุกต์ใช้งาน

 1. ใช้ทำฝาครอบเครื่องจักร ฝาครอบโมเดล หุ่นจำลอง
 2. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน เช่น ทำโต๊ะ เก้าอี้ ตู้วางสินค้า ชั้นโชว์สินค้า โป๊ะไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ผนังกั้นห้อง ฯลฯ
 3. ใช้ทำหลังคาโรงรถ หลังคารูปโดม หลังคาโปร่งแสง ฯลฯ
 4. ใช้ทำแผ่นป้ายโฆษณา ส่วนประกอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ แผงกั้นเคาน์เตอร์ ตู้ ATM ฯลฯ
 5. ใช้ทำทำตู้ปลา ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางของ ไม้บรรทัด กรอบรูป กล่องใส่โบว์ชัวร์ ป้ายสอดเมนูอาการ พวงกุญแจ ของชำร่วย ฯลฯ
 6. ใช้ทำชุดอุปกรณ์แต่งรถยนต์ เช่น ตัวกันสาด ตัวกันแมลง ตกแต่งเครื่องเสียงรถยนต์ หน้ากากหมวกกันน็อก ที่บังลมรถมอเตอร์ไซด์
 7. ใช้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการแพทย์ ฯลฯ
 8. ใช้ทำเป็นแผ่นอะคริลิคแปรรูปต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หน้าปัดนาฬิกา

ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะคะ สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นอะคริลิค สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเครือข่ายอะคริลิคของเราได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ http://shinkolitekunnapab.com/จำหน่าย-แผ่นอะคริลิค-ShinkoLite-SCG

คลิปวีดีโอ แบบหลังคาโรงรถที่ทำจากอะคริลิคแผ่นเรียบชนิดโปร่งแสง

เส้นอลูมิเนียม

โลหะอลูมิเนียม

วัสดุอลูมิเนียม

อลูมิเนียม (Aluminum) เป็นวัสดุโลหะที่สำคัญที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดในกลุ่มโลหะที่มีน้ำหนักเบา (Light Metals) ทั้งนี้เพราะ อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ดีเด่นหลายประการ คือ มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สูง คุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้อลูมิเนียมสามารถเข้าไปแทนที่การใช้งานของวัสดุที่เป็นเหล็ก

อลูมิเนียมมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำรองจากทองแดง อลูมิเนียมจึงสามารถใช้งานแทนทองแดงก็ได้ในบางกรณี นอกจากนี้แล้ว อลูมิเนียมยังมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศทั่วไป เพราะเมื่อทิ้งไว้ในอากาศ บริเวณผิวจะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศให้เกิดเป็นรูปแบบของอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งป้องกันไม่ให้ออกซิเจนแทรกซึมลงไปทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมภายในได้

เส้นอลูมิเนียม

คุณสมบัติเด่นของอลูมิเนียม

 1. มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา ความถ่วงจำเพราะ 2.7 ซึ่งเหล็ก 7.8 และมีกำลังวัสดุต่อหน่วยน้ำหนักสูง นิยมใช้ทำเครื่องใช้ไม้สอยตลอดจนชิ้นส่วนบางอย่างในเครื่องจรวจและขีปาวุธ
 2. จุดหลอมเหลวต่ำ หล่อหลอมง่าย
 3. มีความเหนียวมากสามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ได้ง่าย และรุนแรงโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก
 4. ค่าการนำไฟฟ้าคิดเป็น 62% IACS (International Anneal Copper Standard)ซึ่งไม่สูงนัก แต่เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ดังนั้นจึงใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าในกรณีที่คำนึงถึงเรื่องน้ำหนักเบาเป็นส่วนสำคัญ
 5. เป็นโลหะไม่มีพิษต่อร่างกายมนุษย์ (nontoxic) และมีค่าการนำความร้อนสูงใช้ทำภาชนะหุงต้มอาหารและห่อรองรับอาหาร
 6.  ผิวหน้าของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ มีดรรชนีการสะท้อนกลับของแสงสูงมาก จึงใช้ทำแผ่นสะท้อนในแฟลชถ่ายรูป จานสะท้อนแสงในโคมไฟฟ้า ไฟฟ้าหน้ารถยนต์
 7.  ทนทานต่อการเกิดสนิม และการผุกร่อนในบรรยากาศที่ใช้งานโดยทั่วไปได้ดีมาก แต่ไม่ทนทานการกัดกร่อนของกรดแก่และด่างทั่วไป
 8. ซื้อหาได้ง่ายในท้องตลาดและราคาไม่แพงนัก

เกรดของอลูมิเนียม

 1. A1 (99.99%) มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม แม้กระทั่งในสภาวะของน้ำทะเล มีราคาแพงประโยชน์คือ ใช้ในพวกอุปกรณ์ไฟฉายที่ต้องการความเข้มข้นสูง ทำให้เกิดการสะท้อนแสงได้อยู่ (Search light or Reflector)
 2. A2 (99.80%) ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพราะว่ามีความเหนียวสูง (high ductility) คือสามารถดัดเป็นรูปแบบโค้งงอได้เช่นทำ pipe tube และแผ่นบาง ๆ ห่อหุ้มได้
 3. A3 (<99.60%) ต้านทานต่อการเกิดกัดกร่อนได้ดีมาก เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการอลูมิเนียมบริสุทธิ์มากนัก เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สายเคเบิ้ล การส่งถ่ายกระแสไฟฟ้าบางทีก็เรียกเกรดนี้ว่า E.C. (Electrical conductor)
 4. A4 (99%) ใช้ทำพวกภาชนะใส่อาหารทั่วๆไป กล่องแผ่นที่ใช้ทำงานทั่วไปนั้น เราไม่ต้องการอลูมิเนียมบริสุทธิ์สูงนัก และเกรดนี้มีความเหนียวสูงพอในการทำพวกท่อ

การนำโลหะอลูมิเนียมมาใช้งาน

ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของอลูมิเนียมทำให้ทุกวันนี้มีการนำอลูมิเนียมมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อลูมิเนียมได้ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักของวัสดุใช้ในการก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน เนื่องจากคุณสมบัติของความคงทน มีน้ำหนักเบาและมีความสามารถสะท้อนแสงและความร้อนได้ดี อลูมิเนียมจึงถูกนำมาใช้แทนไม้และเหล็กในการก่อสร้าง ได้แก่ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง ฝ้า รางแขวน อุปกรณ์กระจกกั้นห้องน้ำ มือจับต่างๆ ราวสะพาน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน งานก่อสร้างบ้าน

อุตสาหกรรมขนส่ง

อลูมิเนียมมีความได้เปรียบในแง่ของน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้ งานที่นานกว่า อลูมิเนียมอัลลอยมีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดดันได้มาก จึงนิยมใช้ในการผลิตเป็นยานพาหนะและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เช่น เครื่องบิน ส่วนประกอบที่ตกแต่งในเครื่องบิน เครื่องยนต์ วงล้อรถยนต์ กันชน รถจักรยาน รถไฟความเร็วสูง เรือเร็ว เป็นต้น

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

อลูมิเนียมสามารถรักษาคุณค่าของอาหารโดยไม่ทำปฏิกิริยาทาง เคมี ถังอาหารที่บรรจุ ไม่ขึ้นสนิม และน้ำหนักเบา จึงนำมาผลิตเป็นภาชนะต่าง ๆ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ดี คงทน น้ำหนักเบา และไม่ ขึ้นสนิม จึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อไฟฟ้าแทนทองแดง โดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาเพียงหนึ่งในสามของทองแดง และยังใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น

อุตสาหกรรมอื่นๆ

 • อุปกรณ์กีฬา เช่น เฟรมจักรยาน ไม้เบสบอล
 • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง สำหรับบ้านสมัยใหม่
 • เครื่องจักร ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ข้อมูลอ้างอิง: https://th.wikipedia.org

โครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก เป็นแบบ้านที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงพอสมควรแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแข็งแรง และเหล็กนั้นมีความแข็งแรงมากทำให้บางทีไม่จำเป็นต้องใช้เสาค้ำหลายๆต้อนเหมือนบ้านไม้หรือบ้านคอนกรีต บ้านโครงสร้างเหล็ก จึงมีไดีไซน์ที่แปลกตาและล้ำยุดออกแนวโมเดริน์ได้สวยงามมาก babbaan.in จึงได้รวบรวมรูปภาพแบบบ้านโครงสร้างเหล็กมาฝากคนเงินหนาต้องการสร้างบ้านที่แข็งแรงในแนวโมเดริน์ทันสมัย

361748623_893

ข้อได้เปรียบของโครงสร้างเหล็ก

ความสม่ำเสมอ

เหล็กเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความสม่ำเสมอและมีความแน่ นอนสูง เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบการ ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างเหล็กจึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุ

ทางเลือกของการออกแบบ

โครงสร้างเหล็กเสริมสามารถได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างกำลังของโครงสร้างกับความประหยัดในการใช้วัสดุโดยอาศัยการคัดเลือก รูปพรรณมาตรฐาน หรือโดยการตัดประกอบจากแผ่นเหล็ก ทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างเหล็กจึงค่อนข้างจะหลากหลาย

น้ำหนัก

โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตสำหรับขนาดที่ใช้ รับ น้ำหนักที่เท่ากัน ถ้าไม่คิดข้อจำกัดเรื่องBuckling แล้ว ชิ้นส่วนโครง สร้างสำหรับรับแรงอัด เช่น เสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด ประมาณ 17 เท่า และ มีน้ำหนักชิ้นส่วนประมาณ 5 เท่า ของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักที่เท่ากันตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติทางกลและน้ำหนัก

การก่อสร้าง / การติดตั้ง

ปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างเหล็กได้เปรียบโครงสร้างคอนกรีตที่ สำคัญมาก คือ ระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถที่จะออกแบบเพื่อให้ตัดประกอบ (Fabrication) ใน โรงงาน แล้วยกไปติดตั้งที่หน้างานได้โดยวิธีการเชื่อมหรือขันชิ้นส่วนยึดได้ นอกจากการร่นเวลาแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้างก็จะลดลงด้วย เพราะมีภาระน้อยกว่าในการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของวัสดุต่างๆ ที่หน้างาน รวมทั้งการประหยัดจากการสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการต้องใช้ไม้แบบด้วย

การมีมาตรฐานที่ดีในการออกแบบ

โดยกำหนดให้ชิ้นส่วนเหล็กต่างๆมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้การตัดประกอบในโรงงานทำได้ด้วยความละเอียดเป็นระบบ และโดยรวดเร็วเหมือนหนึ่งการผลิตสินค้าในโรงงาน ทำให้มีการสูญเสียสิ้น เปลือง น้อยมาก ในประเด็นนี้ ทำให้อุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ที่เรียกในหลายประเทศว่า System Buildings กำลังได้รับความนิยมมาก เป็นระบบที่ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเป็น Single Package การติดตั้งจะใช้ เวลาน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับโครงสร้างโรงงานหรือโกดังสำเร็จรูป

ต้านทานไฟ

บ้านโครงสร้างเหล็กหากเกิดไฟไหม้จะมีความทนทานไม่ถล่มง่ายๆเหมือนบ้านโครงสร้างไม้หรือปูน

การรื้อถอน

ข้อได้เปรียบข้อนี้ของ โครงสร้างเหล็กค่อนข้างเด่นชัดโครงสร้างเหล็ก สามารถรื้อถอนได้โดยง่าย นอกจากนี้ เศษเหล็กก็ยังขายหรือนำไปใช้ต่อไปได้อีกด้วย ต่างจากกรณีโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งนอกจากรื้อถอนยาก เศษปูนก็เป็นปัญหาในการนำไปทิ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการรื้อถอนด้วย