Skip to content
Home » Blog » นวัตกรรมด้านประตูอลูมิเนียมจากประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรมด้านประตูอลูมิเนียมจากประเทศญี่ปุ่น

  • by

นวัตกรรมด้าน ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม จากประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่รู้ๆกันทั่วไปอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนากว่าประเทศไทยไปไกลมาก ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา ความมีมารยาททางสังคม ด้านการขนส่ง ด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงจุดเด่นในด้านการนำวัสดุต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่า ฯลฯ

เมื่อพูดถึงด้านวัสดุอลูมิเนียมแล้ว tostem lixil เป็นผู้นำด้านการนำวัสดุอลูมิเนียมมาเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายไปหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในตลาดประตูหน้าต่างในตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยทอสเท็มได้ตั้งโรงงานเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมที่นวนคร ประเทศไทย และกำลังเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ tostem ในประเทศไทยอีกด้วย

สินค้าภายใต้แบรนด์หรือยี่ห้อ tostem นับว่าเป็นสินค้าเกรดสูงแต่ราคาสมเหตุสมผล โดยเฉพาะประตูบานเฟี้ยมอลูมิเนียม tostem ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ดังนั้น ทอสเท็ม อลูมิเนียมจึงน่าจะประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยได้ในอีกไม่ช้า โดย tostem thailand ได้เริ่มตั้งตัวแทน tostem ในจังหวัดหลักๆก่อน เช่น กรุงเทพฯ​ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ขอนแก่น และกำลังจะมีเพิ่มเติมในอีกหลายจังหวัด เช่น ชลบุรี ระยอง ฯลฯ

วันนี้ เราจึงได้นำกรณีของทอสเท็มมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม

บทความเกี่ยวกับ tostem อลูมิเนียม

Someone said; “Home beauty start at the entrance door”. Saying like that isn’t really wrong because door and window can set image of the whole house. If entrance door is designed brightly, image of the whole house become bright too.

tostem อลูมิเนียม

Tostem is number one aluminium product manufacturer and distributor in Japan. With a various style of Tostem beautiful-luxury designed doors and windows, you can set the image of your house to either classic or modern style whichever you want. Not only the beautifulness, Tostem doors and windows have many outstanding special features too.

The first one is security. Tostem doors and windows have been designed for house safety. The door in GIESTA series of Tostem brand has double-lock system and triple sickle-shaped latches for enhancing security against destroying open, and the door thumb can be taken out by pushing the button to avoid breaking door’s glass opening the door from outside.

The next one is durability of materials. All Tostem’s aluminium frame, steel panel, and wrapping resin sheet are tough against surrounding weather, resist the wind pressure in 1200 Pascal, does not warp over time. Prevent from air leaking and water leaking tightly.

And the third one is friendly design. Tostem doors and windows have been designed to conform the shape of hand and allows clearance for fingers, need less effort to operate. Easily grip and pull handle to open from outside, and just push on handle to open from inside. Automatically close by door closer.

Not only door and window, Tostem’s other products are outstanding too. Such as aluminium fence, gate, ventilation door, instant carport, and instant garden room.

Tostem aluminium fence and gate are made from high quality anodized coated aluminium, non-corrosive and easy to take care. Tostem fence and gate are knocked down product, so it’s easy to assemble and faster to set up. Fence and gate’s handle, lock system, and security have been specially designed for house security, prevent from lock-picking and key duplicating.

Tostem instant carport is made from high quality anodized coated aluminium with texguard, non-corrosive over 40 years. High wind resistance capacity, not collapse even in a typhoon. Polycarbonate carport roof has a shockproof ability, impact resistance ability better than normal glass roof for over 200 times. 99.9% completely UV protection. Easy to install, all installation procedure can be done within one day.

Tostem ventilation door is also made from high quality anodized coated aluminium. Has an ability to ventilate the hot air, bad smell, moisture, and let the cool air get inside the room. The air ventilation hole can be open slightly for 35 millimeters to keep the room cool when nobody’s home.

The last one is Tostem instant garden room. Tostem garden room is an aluminium frame with folding doors for relaxing in your garden among trees, wind, and sunlight. Garden room can be open or close by using folding door. The roof of garden room have 2 types for choosing, transparent and opaque.

Transparent roof has a curtain for using when the weather gets hot.

บทสรุปของกรณีศึกษา tostem aluminum

หวังว่าทุกๆท่านที่ได้อ่านบทความนี้ จะพอได้ไอเดียในการนำไปเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจตนเองนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากตัวแทนจำหน่ายอลูมิเนียม tostem

ประตู หน้าต่าง tostem อลูมิเนียม