โครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก เป็นแบบ้านที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงพอสมควรแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแข็งแรง และเหล็กนั้นมีความแข็งแรงมากทำให้บางทีไม่จำเป็นต้องใช้เสาค้ำหลายๆต้อนเหมือนบ้านไม้หรือบ้านคอนกรีต บ้านโครงสร้างเหล็ก จึงมีไดีไซน์ที่แปลกตาและล้ำยุดออกแนวโมเดริน์ได้สวยงามมาก babbaan.in จึงได้รวบรวมรูปภาพแบบบ้านโครงสร้างเหล็กมาฝากคนเงินหนาต้องการสร้างบ้านที่แข็งแรงในแนวโมเดริน์ทันสมัย

โครงบ้านที่ทำด้วยเหล็ก

ข้อได้เปรียบของโครงสร้างเหล็ก

ความสม่ำเสมอ

เหล็กเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความสม่ำเสมอและมีความแน่ นอนสูง เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบการ ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างเหล็กจึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุ

ทางเลือกของการออกแบบ

โครงสร้างเหล็กเสริมสามารถได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างกำลังของโครงสร้างกับความประหยัดในการใช้วัสดุโดยอาศัยการคัดเลือก รูปพรรณมาตรฐาน หรือโดยการตัดประกอบจากแผ่นเหล็ก ทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างเหล็กจึงค่อนข้างจะหลากหลาย

น้ำหนัก

โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตสำหรับขนาดที่ใช้ รับ น้ำหนักที่เท่ากัน ถ้าไม่คิดข้อจำกัดเรื่องBuckling แล้ว ชิ้นส่วนโครง สร้างสำหรับรับแรงอัด เช่น เสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด ประมาณ 17 เท่า และ มีน้ำหนักชิ้นส่วนประมาณ 5 เท่า ของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักที่เท่ากันตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติทางกลและน้ำหนัก

การก่อสร้าง / การติดตั้ง

ปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างเหล็กได้เปรียบโครงสร้างคอนกรีตที่ สำคัญมาก คือ ระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถที่จะออกแบบเพื่อให้ตัดประกอบ (Fabrication) ใน โรงงาน แล้วยกไปติดตั้งที่หน้างานได้โดยวิธีการเชื่อมหรือขันชิ้นส่วนยึดได้ นอกจากการร่นเวลาแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้างก็จะลดลงด้วย เพราะมีภาระน้อยกว่าในการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของวัสดุต่างๆ ที่หน้างาน รวมทั้งการประหยัดจากการสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการต้องใช้ไม้แบบด้วย

โครงสร้างของบ้านที่ทำด้วยเหล็ก
การมีมาตรฐานที่ดีในการออกแบบ

โดยกำหนดให้ชิ้นส่วนเหล็กต่างๆมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้การตัดประกอบในโรงงานทำได้ด้วยความละเอียดเป็นระบบ และโดยรวดเร็วเหมือนหนึ่งการผลิตสินค้าในโรงงาน ทำให้มีการสูญเสียสิ้น เปลือง น้อยมาก ในประเด็นนี้ ทำให้อุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ที่เรียกในหลายประเทศว่า System Buildings กำลังได้รับความนิยมมาก เป็นระบบที่ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเป็น Single Package การติดตั้งจะใช้ เวลาน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับโครงสร้างโรงงานหรือโกดังสำเร็จรูป

ต้านทานไฟ

บ้านโครงสร้างเหล็กหากเกิดไฟไหม้จะมีความทนทานไม่ถล่มง่ายๆเหมือนบ้านโครงสร้างไม้หรือปูน

การรื้อถอน

ข้อได้เปรียบข้อนี้ของ โครงสร้างเหล็กค่อนข้างเด่นชัดโครงสร้างเหล็ก สามารถรื้อถอนได้โดยง่าย นอกจากนี้ เศษเหล็กก็ยังขายหรือนำไปใช้ต่อไปได้อีกด้วย ต่างจากกรณีโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งนอกจากรื้อถอนยาก เศษปูนก็เป็นปัญหาในการนำไปทิ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการรื้อถอนด้วย

Scroll to Top