“เครนยกของ” คืออะไร?? ประเภทของเครนยกของ

“เครนยกของ” คืออะไร??

เครนยกของเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ โดยลักษณะการเคลื่อนย้ายจะเป็นการยกแบบแนวดิ่ง และการเคลื่อนแบบแนวราบ