Skip to content
Home » กระจกตู้ปลา

กระจกตู้ปลา

รู้จักกับวัสดุพลาสติกอะคริลิค

พลาสติกอะคริลิค

  • by

อะคริลิคพลาสติก (Acrylic Plastic) หรือโพลิเมทิลเมทาไครเลต เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง มีชื่อทางการค้าหลายชื่อด้วยกัน เช่น Plexiglas, Lucite, Perspex เป็นต้น