แผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดของแผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นโพลีคาร์บอเนต

แผ่นโพลีตันหรือแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบเนื้อตัน เป็นวัสดุที่มีคนใช้กันอยู่ทั่วจำนวนมาก มีแต่คนรู้จัก ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

แผ่นโพลีคาร์บอเนต Read More »