Skip to content
Home » เส้นอลูมิเนียม

เส้นอลูมิเนียม

โลหะอลูมิเนียม วัสดุอลูมิเนียม คุณสมบัติเด่นของอลูมิเนียม

โลหะอลูมิเนียม

  • by

อลูมิเนียม (Aluminum) เป็นวัสดุโลหะที่สำคัญที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดในกลุ่มโลหะที่มีน้ำหนักเบา (Light Metals) ทั้งนี้เพราะ อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ดีเด่นหลายประการ คือ มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สูง